Zorgen over beleid Hoofdgroenstructuur

Op 6 juni volgend jaar vindt er een referendum plaats over nieuw beleid voor de hoofdgroenstructuur. Na het referendum zal de gemeenteraad een besluit nemen over dat nieuwe beleid.
Tot dat moment geldt het huidige beleid.
Uitbreiden van sportvelden en parkeerplaatsen in het Diemerpark is niet mogelijk in het huidige beleid.
Op 27 september is in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening een brief van het college aan de gemeenteraad besproken waarin staat dat het college van dat huidige beleid wil afwijken als er sprake is van ‘groot maatschappelijk belang’ en ‘voortgang op dossiers’.
Wij vrezen dat het college daarmee een geitenpaadje heeft gecreëerd om uitbreiden van het sportterrein nog vóór het referendum aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.
Het is nog niet zeker dat dit gebeurt, maar dat zou in meer dan één opzicht heel onbehoorlijk zijn.
Hoe dan ook: reden tot zorg.