Referendum

Op 6 juni 2024, tegelijkertijd met de Europese verkiezingen, zal er in Amsterdam een referendum plaatsvinden over het beleid van het gemeentebestuur voor de Amsterdamse hoofdgroenstructuur.
Deze pagina bevat informatie daarover.
We zullen die regelmatig updaten.


Na het referendum zal de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe beleid voor de Hoofdgroenstructuur.
Tot dat moment geldt het huidige beleid.
Uitbreiden van sportvelden en parkeerplaatsen in het Diemerpark is niet mogelijk in het huidige beleid.
Op 27 september 2023 is in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening een brief van het college aan de gemeenteraad besproken waarin staat dat het college van dat huidige beleid wil afwijken als er sprake is van ‘groot maatschappelijk belang’ en ‘voortgang op dossiers’.
Wij vrezen dat het college daarmee een geitenpaadje heeft gecreëerd om uitbreiden van het sportterrein nog vóór het referendum aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.
Het is nog niet zeker dat dit gebeurt, maar dat zou in meer dan één opzicht heel onbehoorlijk zijn.
Hoe dan ook: reden tot zorg.


Informatie van het gemeentebestuur

Informatie van de initiatiefnemers van het referendum


Informatie over het referendum uit Sloten – Oud Osdorp