Sportterrein

Op deze pagina staan links naar berichten die te maken met het sportterrein in het Diemerpark.

In het Diemerpark bevinden zich kunstgras (plastic) sportvelden, een parkeerterrein en de gebouwen van sportverenigingen.
Dit wordt “Sportpark IJburg” genoemd. Wij spreken liever over een ‘sportterrein’, want het heeft niets met een ‘park’ te maken. In onze ogen is het een vreemde eend in een natuurpark.
Om het Diemerpark nog meer als ‘natuurpark’ te kunnen ervaren, zou het sportterrein uit het park moeten verdwijnen.
De visueel-ruimtelijke ‘uitstraling’ van het sportterrein zou in ieder geval zo beperkt mogelijk moeten zijn.
Dit betekent dat ernaar gestreefd moet worden dat het  sportterrein maximaal compact, zoveel mogelijk ‘in zichzelf gekeerd’ is en door inheemse vegetatie afgeschermd van de omgeving.
Het moet zo weinig mogelijk bebouwing en verharding hebben.
Ook de uitstraling van licht en het gemotoriseerd verkeer naar en van het sportterrein moet minimaal zijn.

Sinds 2017 worden door het gemeentebestuur plannen gemaakt om het sportterrein te vergroten.

Als er op korte termijn behoefte is aan meer sportvelden op/voor IJburg, dan kunnen die het beste aangelegd worden op het Strandeiland. Met de aanleg daarvan kan nu al begonnen worden.
Op de langere termijn kunnen (ook) sportvelden aangelegd worden op het Buiteneiland.

Onlangs heeft een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, de TAC, een (onder voorwaarden) positief preadvies uitgebracht over uitbreiden van het sport- en parkeerterrein. Meer informatie staat hier.
[03-12-2023]

Omdat uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark genoemd wordt in de gemeentebegroting 2024, schreven we een mail daarover aan de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP in de gemeenteraad. [20-10-2023]

Zorgen over beleid Hoofdgroenstructuur [27-09-2023]

Vragen aan de gemeenteraad over een Voorlopig Ontwerp voor een “Tijdelijk Buurt- en Sportpark” op het Strandeiland. [08-09-2023]

Bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning om de plaatsing van een opslagcontainer bij de gebouwen van de voetbalvereniging juridisch mogelijk te maken. [08-08-2023]

Vragen aan de stadsdeelcommissie over toegevoegde verharding bij de clubgebouwen van de voetbalvereniging. [24-04-2023]

Voorlichting over besluitvorming over uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark. [31-12-2022]

Verzoek om handhaving van de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022. [22-12-2022]

Brief aan het gemeentebestuur waarin we uitleggen dat er betere mogelijkheden zijn om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg dan uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark. [04-11-2022]

Manifest, aangeboden aan het gemeentebestuur waarin toegelicht wordt dat verplaatsen van één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark naar het Strandeiland of Buiteneiland de beste oplossing is voor de problemen rond het sportterrein in het Diemerpark. [11-10-2022]

Rapport Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland aangeboden aan de stadsdeelcommissie en de gemeenteraad. [17-04-2019]


Hieronder staan enkele filmpjes, geplaatst in YouTube, die de chaotische situaties illustreren die zich in het Diemerpark voordoen (of voorgedaan hebben) als gevolg van de aanwezigheid van sportvelden inclusief een parkeerterrein in het Diemerpark.

13-05-2023 Diemerpark parkeren
19-11-2022 Dick Hilleniuspad 19-11-2022
08-10-2022 Autochaos op het Dick Hilleniuspad (Hoofdnet Fiets)
24-09-2022 Gemeentelijk falen in het Diemerpark
28-04-2021 Stop de plastificering van het Diemerpark
30-09-2017 Verkeerschaos