Recreatie- en buitensport-voorzieningen

[17-04-2019]
Omdat de ontwikkeling van afzonderlijke buurten op IJburg en Zeeburgereiland in fasen plaatsvindt, met her en der een trapveldje, een voetbalkooi en een buurtparkje, schieten wijk-overstijgende recreatie- en buitensportvoorzieningen er bij in. Een overall plan voor (water)recreatie, doorgaande fiets-, skeeler- en joggingroutes en buitensportvoorzieningen ontbreekt, en daarmee tevens de aandacht voor de randvoorwaarden bij stedenbouwkundige planning, zoals bereikbaarheid, parkeren, situering, licht, geluid, kantines, aanvullend gebruik, financieel en materieel beheer en groeiambities. Dit maken we duidelijk in een rapport Recreatie- en buitensportvoorzieningen op IJburg en Zeeburgereiland dat we, samen met stichting Natuurlijk IJburg, aanboden aan de stadsdeelcommissie Oost en de gemeenteraad.

Op 04-06-2019 werd hierover gesproken in de stadsdeelcommissie.
De stadsdeelcommissie bracht op 04-06-2019 een ongevraagd advies uit: Reserveer meer ruimte voor sportvelden op Strandeiland, kijk naar alternatieve locaties. Betrek bij de uitwerking (…) rapport Recreatie en Sport IJburg & Zeeburgereiland, incl. advies om af te zien van  uitbreiden van sportvelden in het Diemerpark.
We kregen op 05-12-2019 van het college een onbevredigende reactie, waarop wij, op 11-01-2020, weer reageerden.

Het is ongewis of het ongevraagd advies van de stadsdeelcommissie het college en/of de gemeenteraad heeft bereikt. Meer informatie daarover staat hier.