Aanpassen entree?

Als je via de Diemerparklaan het park in loopt, is recht voor je direct na het pad een veelgebruikte opgang naar de hoogvlakte, waar het nieuwe hondenlosloopgebied is bedacht. Deze opgang is door veelvuldig gebruik en droogte behoorlijk ‘versleten’ (linker foto). Om daar iets aan te doen, is het plan ontstaan om daar een trap… Lees verder Aanpassen entree?

Begroting 2024

Over de gemeentelijke begroting voor 2024 schreven we de volgende mail aan de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP in de gemeenteraad (20-10-2023): Geachte volksvertegenwoordigers van de PvdD en SP, We vermoeden dat de gemeenteraad begin november de begroting 2024 wil vaststellen.In de concept begroting staat op pag. 378 onder tabel… Lees verder Begroting 2024

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Tussenwereld

‘Tussenwereld’ is een een kleinschalige theatervoorstelling annex natuureducatie-evenement, dat plaatsvindt in het Diemerpark op 10, 11 en 12 november 2023 16.00 – 17.00 uur. Mail voor meer informatie en tickets naar tussenwereld.performance@gmail.com Zephyr en Eos Brüggen: TUSSENWERELD in het DiemerparkConcept/vertrekpunt Onder onze voeten ligt het mycelium: een onzichtbaar netwerk van dunne, witte schimmeldraden die bomen,… Lees verder Tussenwereld

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Informatie

Zorgen over beleid Hoofdgroenstructuur

Op 6 juni volgend jaar vindt er een referendum plaats over nieuw beleid voor de hoofdgroenstructuur. Na het referendum zal de gemeenteraad een besluit nemen over dat nieuwe beleid.Tot dat moment geldt het huidige beleid.Uitbreiden van sportvelden en parkeerplaatsen in het Diemerpark is niet mogelijk in het huidige beleid.Op 27 september is in de raadscommissie… Lees verder Zorgen over beleid Hoofdgroenstructuur

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Sportvelden Strandeiland?

Het gemeentebestuur zegt voortdurend dat er op IJburg een groot tekort is aan sportvelden. Om die reden zouden er in het Diemerpark sportvelden (en dus ook parkeerplaatsen) bij moeten komen.Om nieuwe bewoners van het Centrumeiland en Strandeiland van meet af aan te voorzien van voldoende sportvelden, werd in het bestemmingsplan van het Strandeiland een gebied… Lees verder Sportvelden Strandeiland?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Bezwaar opslag- container

[08-08-2023] We maken bezwaar tegen het verstrekken van een omgevingsvergunning om de plaatsing van een opslagcontainer bij de gebouwen van de voetbalvereniging juridisch mogelijk te maken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

‘Nescio-knoop’

Het projectteam ‘Vernieuwing Diemerpark’ heeft een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor een verkeersveiliger inrichting van de kruising Diemerzeedijk – Dick Hilleniuspad, ook wel de ‘Nescioknoop’ genoemd.Behalve bovenstaande afbeelding is er (nog) geen documentatie beschikbaar.

Toevoegen verharding

[24-04-2023] We stelden vragen aan de stadsdeelcommissie over toegevoegde verharding bij de clubgebouwen van de voetbalvereniging.Op 09-05-2023 besloot de stadsdeelcommissie deze ter afhandeling in handen te stellen van het dagelijks bestuur .

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Nieuw fietspad?

De projectgroep ‘Vernieuwing Diemerpark’ wil dat er nieuw fietspad komt in het Diemerpark, tussen de ingang naar het Rieteiland Oost en de Diemerzeedijk. Waarom dit fietspad er zou moeten komen wordt niet toegelicht. Wij zien de noodzaak van het fietspad niet in en zeggen al jaren dat dat er niet moet komen. De verbinding zou… Lees verder Nieuw fietspad?

Adviezen stadsdeel-commissie

De gekozen volksvertegenwoordigers van stadsdeel Oost hebben in meerderheid een andere mening over de gewenste ontwikkeling van het sportterrein in het Diemerpark dan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Sinds 2016 hebben de achtereenvolgende bestuurs- en stadsdeelcommissies zeven keer een advies uitgebracht over – of met mogelijke gevolgen voor – het sportterrein in het Diemerpark.… Lees verder Adviezen stadsdeel-commissie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein