TAC advies

Een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (afgekort: TAC), heeft een (onder voorwaarden) positief preadvies afgegeven over het uitbreiden van het sport- en parkeerterrein in het Diemerpark [30-10-2023].Eerder hadden we d.m.v. een brief met voorlichting aan de TAC geprobeerd om het uitbrengen van een positief advies te voorkomen [27-06-2023].In het preadvies staat… Lees verder TAC advies

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Aanpassen entree?

Als je via de Diemerparklaan het park in loopt, is recht voor je direct na het pad een veelgebruikte opgang naar de hoogvlakte, waar het nieuwe hondenlosloopgebied is bedacht. Deze opgang is door veelvuldig gebruik en droogte behoorlijk ‘versleten’ (linker foto). Om daar iets aan te doen, is het plan ontstaan om daar een trap… Lees verder Aanpassen entree?

Sportvelden Strandeiland?

Het gemeentebestuur zegt voortdurend dat er op IJburg een groot tekort is aan sportvelden. Om die reden zouden er in het Diemerpark sportvelden (en dus ook parkeerplaatsen) bij moeten komen.Om nieuwe bewoners van het Centrumeiland en Strandeiland van meet af aan te voorzien van voldoende sportvelden, werd in het bestemmingsplan van het Strandeiland een gebied… Lees verder Sportvelden Strandeiland?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

‘Nescio-knoop’

Het projectteam ‘Vernieuwing Diemerpark’ heeft een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor een verkeersveiliger inrichting van de kruising Diemerzeedijk – Dick Hilleniuspad, ook wel de ‘Nescioknoop’ genoemd.Behalve bovenstaande afbeelding is er (nog) geen documentatie beschikbaar.

Nieuw fietspad?

De projectgroep ‘Vernieuwing Diemerpark’ wil dat er nieuw fietspad komt in het Diemerpark, tussen de ingang naar het Rieteiland Oost en de Diemerzeedijk. Waarom dit fietspad er zou moeten komen wordt niet toegelicht. Wij zien de noodzaak van het fietspad niet in en zeggen al jaren dat dat er niet moet komen. De verbinding zou… Lees verder Nieuw fietspad?

Adviezen stadsdeel-commissie

De gekozen volksvertegenwoordigers van stadsdeel Oost hebben in meerderheid een andere mening over de gewenste ontwikkeling van het sportterrein in het Diemerpark dan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Sinds 2016 hebben de achtereenvolgende bestuurs- en stadsdeelcommissies zeven keer een advies uitgebracht over – of met mogelijke gevolgen voor – het sportterrein in het Diemerpark.… Lees verder Adviezen stadsdeel-commissie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Manifest

[11-10-2022] Manifest, aangeboden aan de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en wethouder Sofyan Mbarki.Verplaatsing van één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark naar het Strandeiland of Buiteneiland is uit het oogpunt van biodiversiteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en snelheid van realisatie de beste oplossing voor de problemen rond het sportterrein in het Diemerpark.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Uitbreiden is niet nodig

[04-11-2022] Brief aan de gemeenteraad waarin we uitleggen dat er betere mogelijkheden zijn dan uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg. Het is onderdeel van een raadsadres in verband met de voorgenomen vaststelling van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur, waarin het sportterrein in het… Lees verder Uitbreiden is niet nodig

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Bewoners en bezoekers (3)

Leuk met het hele gezin: konijntjes tellen. Sinds kort staan ook konijnen op de rode lijst van beschermde dieren in Nederland. In het Diemerpark zitten gelukkig nog meerdere kolonies, iets om trots op te zijn. Zij woonden er al voordat IJburg er was, en ze waren een van de eerste bewoners van het Diemerpark. Je… Lees verder Bewoners en bezoekers (3)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Column

Bewoners en bezoekers (2)

Leuk met vrienden: skeeleren in de natuur. Niet iedereen is blij met de rechte asfaltpaden in het Diemerpark. Maar skeeleraars kan het niet glad en recht genoeg zijn! Dat geldt ook voor Jan Verhulst. Al moeten die paden wel omringd blijven door wilde natuur. Eigenlijk geniet hij daar nog meer van. En van het samenzijn. Dit… Lees verder Bewoners en bezoekers (2)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Column