TAC advies

Een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (afgekort: TAC), heeft een (onder voorwaarden) positief preadvies afgegeven over het uitbreiden van het sport- en parkeerterrein in het Diemerpark [30-10-2023].
Eerder hadden we d.m.v. een brief met voorlichting aan de TAC geprobeerd om het uitbrengen van een positief advies te voorkomen [27-06-2023].
In het preadvies staat dat de voorgestelde uitbreiding tot 90 parkeerplaatsen ‘in lijn’ zou zijn met het bestemmingsplan.
Dat klopt niet. Volgens het bestemmingsplan zijn 42 parkeerplaatsen toegestaan.
De TAC heeft haar advies gebaseerd op het bestemmingsplan, maar dat is niet terecht. De TAC zou zich, volgens een gemeentelijke verordening, moeten baseren op het beleid voor de Hoofdgroenstructuur. Dat is wat anders.
We hebben daarom vragen gesteld aan het college van B&W [03-12-2023].
Hier staat het concept antwoord van het college [25-01-2024].
We hebben de TAC verzocht om een toelichting d.m.v. een gesprek [13-03-2024].