TAC advies

Een belangrijk adviesorgaan van het gemeentebestuur, de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (afgekort: TAC), heeft een (onder voorwaarden) positief preadvies afgegeven over het uitbreiden van het sport- en parkeerterrein in het Diemerpark [30-10-2023].Eerder hadden we d.m.v. een brief met voorlichting aan de TAC geprobeerd om het uitbrengen van een positief advies te voorkomen [27-06-2023].In het preadvies staat… Lees verder TAC advies

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Sportvelden Strandeiland?

Het gemeentebestuur zegt voortdurend dat er op IJburg een groot tekort is aan sportvelden. Om die reden zouden er in het Diemerpark sportvelden (en dus ook parkeerplaatsen) bij moeten komen.Om nieuwe bewoners van het Centrumeiland en Strandeiland van meet af aan te voorzien van voldoende sportvelden, werd in het bestemmingsplan van het Strandeiland een gebied… Lees verder Sportvelden Strandeiland?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Adviezen stadsdeel-commissie

De gekozen volksvertegenwoordigers van stadsdeel Oost hebben in meerderheid een andere mening over de gewenste ontwikkeling van het sportterrein in het Diemerpark dan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Sinds 2016 hebben de achtereenvolgende bestuurs- en stadsdeelcommissies zeven keer een advies uitgebracht over – of met mogelijke gevolgen voor – het sportterrein in het Diemerpark.… Lees verder Adviezen stadsdeel-commissie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Manifest

[11-10-2022] Manifest, aangeboden aan de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en wethouder Sofyan Mbarki.Verplaatsing van één van de twee sportverenigingen in het Diemerpark naar het Strandeiland of Buiteneiland is uit het oogpunt van biodiversiteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en snelheid van realisatie de beste oplossing voor de problemen rond het sportterrein in het Diemerpark.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Uitbreiden is niet nodig

[04-11-2022] Brief aan de gemeenteraad waarin we uitleggen dat er betere mogelijkheden zijn dan uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg. Het is onderdeel van een raadsadres in verband met de voorgenomen vaststelling van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur, waarin het sportterrein in het… Lees verder Uitbreiden is niet nodig

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein

Recreatie- en buitensport-voorzieningen

[17-04-2019] Omdat de ontwikkeling van afzonderlijke buurten op IJburg en Zeeburgereiland in fasen plaatsvindt, met her en der een trapveldje, een voetbalkooi en een buurtparkje, schieten wijk-overstijgende recreatie- en buitensportvoorzieningen er bij in. Een overall plan voor (water)recreatie, doorgaande fiets-, skeeler- en joggingroutes en buitensportvoorzieningen ontbreekt, en daarmee tevens de aandacht voor de randvoorwaarden bij… Lees verder Recreatie- en buitensport-voorzieningen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sportterrein