Sportvelden Strandeiland?

Het gemeentebestuur zegt voortdurend dat er op IJburg een groot tekort is aan sportvelden. Om die reden zouden er in het Diemerpark sportvelden (en dus ook parkeerplaatsen) bij moeten komen.
Om nieuwe bewoners van het Centrumeiland en Strandeiland van meet af aan te voorzien van voldoende sportvelden, werd in het bestemmingsplan van het Strandeiland een gebied aangewezen waar vier, voor een deel tijdelijke, sportvelden zouden komen.
Onlangs werd aan belangstellende bewoners een Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van dit gebied gepresenteerd. Men noemt het een “Buurt- en Sportpark”.

Tot onze verbazing blijkt dat men er slechts twee voetbalvelden wil aanleggen. De meeste ruimte wordt in het plan ingenomen door allerlei recreatievoorzieningen, zoals een moestuin, schooltuinen, een openlucht theater, een ‘onmniveld’, een scala aan ‘urban sports’ en een netwerk van paden.
Heel leuk natuurlijk, maar daarmee wordt niets gedaan aan het tekort aan sportvelden.
In een vergadering van de stadsdeelcommissie hebben we onze verbazing daarover uitgesproken. Kennelijk is de behoefte aan sportvelden op IJburg toch niet zo groot als het gemeentebestuur beweert.
In een brief aan de gemeenteraad hebben we om opheldering gevraagd.