Aanpassen entree?

Als je via de Diemerparklaan het park in loopt, is recht voor je direct na het pad een veelgebruikte opgang naar de hoogvlakte, waar het nieuwe hondenlosloopgebied is bedacht. Deze opgang is door veelvuldig gebruik en droogte behoorlijk ‘versleten’ (linker foto). Om daar iets aan te doen, is het plan ontstaan om daar een trap te maken. In de Visie Diemerpark die in 2022 ter inzage lag, werd daarvan een impressie gegeven (rechter foto).

Deze ingang van het park wordt, net zoals die bij de Nesciobrug, dikwijls  gebruikt als ontmoetingsplek: mensen spreken daar af voor een gezamenlijke activiteit. Dat zich ter plekke ook onveilige situaties voordoen door hardrijdende fietsers, was voor ‘onze’ landschapsarchitect Johan Vlug een aanleiding om eens na te denken over een plan om het hele entreegebied daar vriendelijker en veiliger in te richten. Hij maakte daarvoor het volgende ‘opzetje’.

De ‘kern’ van dit plan is dat er ruimte is gecreëerd voor een ‘formele’ ontmoetingsplek en dat snel rijden door doorgaande fietsers op het Waterkeringpad op een ‘natuurlijke’ wijze wordt ontmoedigt.
Het idee ligt inmiddels bij de gemeentelijke projectgroep ‘Vernieuwing Diemerpark’. Deze zal  t.z.t. met een reactie komen.