Adviezen stadsdeel-commissie

De gekozen volksvertegenwoordigers van stadsdeel Oost hebben in meerderheid een andere mening over de gewenste ontwikkeling van het sportterrein in het Diemerpark dan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Sinds 2016 hebben de achtereenvolgende bestuurs- en stadsdeelcommissies zeven keer een advies uitgebracht over – of met mogelijke gevolgen voor – het sportterrein in het Diemerpark. Hiervan zijn er slechts twee waarvan met zekerheid is te zeggen dat ze bij het college van B&W terecht zijn gekomen.
Als het dagelijks bestuur van een stadsdeel wil afwijken van een advies of voorstel van de stadsdeelcommissie dient dit volgens de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022 “schriftelijk” met “zeer zwaarwegende redenen“ toegelicht te worden. Dit zien we echter niet terug in de stukken voor de gemeenteraad.

Wij vroegen op 22-12-2022 om handhaving van de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam en vinden dat het college schriftelijk dient toe te lichten waarom men wil afwijken van het advies van de stadsdeelcommissie over de ontwikkeling van het sportterrein, zodat de gemeenteraad dit kan betrekken bij de overwegingen om het Beleidskader Hoofdgroenstructuur vast te stellen.
Het college wees in een brief op 04-04-2023 om juridische redenen ons handhavingsverzoek van de hand, maar schrijft wel: “Het voorgaande neemt niet weg dat u een belangrijk onderwerp onder onze aandacht heeft gebracht waarvan wij vinden dat wij daarop moeten reageren. U zult binnenkort separaat een reactie krijgen vanuit het college hierop.
Die reactie moet nog komen.