Uitbreiden is niet nodig

[04-11-2022] Brief aan de gemeenteraad waarin we uitleggen dat er betere mogelijkheden zijn dan uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark om te voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg. Het is onderdeel van een raadsadres in verband met de voorgenomen vaststelling van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur, waarin het sportterrein in het Diemerpark aanzienlijk zou worden vergroot.
Het college gaf een reactie waarin niet ingegaan wordt op onze argumenten.